PH2 De Pannehoef

Wilheliminalaan 57-59, Oosterhout

ProductieHuis De Pannehoef (PH2) biedt Oosterhouter de kansen om hun creatieve talenten in de breedste zin te ontplooien en samen met anderen tot grotere hoogten te brengen. Lees verder

De Pannehoef is een cultureel gebouw, waar je een grote of een kleine zaal kunt huren voor (culturele) activiteiten. Daarnaast is er theatertechniek, een cultureel café, een muziekkelder en een grote zolder vol theaterkleding.

ProductieHuis De Pannehoef (PH2) biedt Oosterhouters de kansen om hun creatieve talenten in de breedste zin te ontplooien en samen met anderen tot grotere hoogten te brengen. De focus ligt op podiumkunsten.

PH2 is altijd op zoek naar samenwerking tussen artistieke disciplines, individuen, groepen en generaties. Je kunt er elkaar ontmoeten en samen creaties ontwikkelen.

Als het om kunst en cultuur gaat, wil de Pannehoef proeftuin, broeinest en kweekvijver zijn.

PH2 verhuurt zalen om culturele activiteiten mogelijk te maken en om inkomsten te genereren. Deze inkomsten zijn nodig om het gebouw en de techniek up-to-date te houden en om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

ProductieHuis De Pannehoef faciliteert culturele producties met ruimte, theatertechniek, kleding, een cultureel café en een netwerk aan deskundige mensen.

De kernwaarden van de Pannehoef: talentontwikkeling, creativiteit, samenwerking, participatie en innovatie.